fbpx

Šilumos siurbliai oras vanduo ir sezoninis efektyvumas

Šilumos siurblio energetinis efektyvumas
Saulės broliai 28 Lap , 2018 0 Comments Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai oras vanduo ir sezoninis efektyvumas

Mūsų misija yra pagrįsta įsipareigojimu atrinkti vartotojams tvariausius ir labiausiai energiją taupančius šilumos siurblius oras vanduo. Mes nuolat domimės pristatomomis naujovės šioje rinkoje ir atsirenkame gaminius, kuriuose įdiegtos pažangios, energiją taupančios technologijos. Mažinančios darbines išlaidas ir žalą aplinkai,

Kas yra sezoninis efektyvumas?

Sezoninis efektyvumas atspindi tikrąjį šildymo ir vėsinimo įrenginių energijos naudojimo efektyvumą per vienerius metus. Skirtingai nuo senesnių šildymo ir vėsinimo sistemų, sezoniniu efektyvumu stebimos sistemos kasdienės operacijos, įskaitant temperatūros svyravimus ir budėjimo laikotarpius. Po vienerių metų sezoninio efektyvumo duomenys sudaro išsamią ir patikimą sistemos energijos sunaudojimo apžvalgą. Tai padės naudotojams imtis tinkamų priemonių, siekiant sumažinti sistemos daromą ekologinę žalą.

Išsamiai temos isliustracijai prisegu Vyganto Žėko magistrinį darbą „Realiai veikiančio šilumos siurblio sezoninio efektyvumo tyrimas“ (2009 m., VGTU, Applinkos inžinerijos fakultetas, šildymo ir vėdinimo katedra), kuriame nagrinėjamas tipinio šilumos siurblio darbo efektyvumas ir realios įrenginio darbo sąlygos.

Realiai veikiančio šilumos siurblio sezoninio efektyvumo tyrimas

Yra apžvelgta esama šilumos siurblių tyrimų situacija Lietuvoje ir pagrindiniai tyrimus įtakojantys dokumentai. Yra atliktas realiai veikiančio šilumos siurblio tyrimas ir nustatyti įrenginio darbo parametrai prie įvairių šildymo sezono lauko temperatūrų. Duomenų analizei buvo pasirinkti du skaičiavimo būdai, t.y. tiesioginis tyrimo metu užfiksuotų parametrų interpretavimą termodinaminėmis lygtimis bei standarte LST EN 15316-4-2:2008 dėl šilumos siurblių sistemos našumo skaičiavimo pateikta metodika, kurioje standartinėmis sąlygomis nustatytos įrenginio charakteristikos koreguojamos atsižvelgiant į realias darbo sąlygas. Skaičiavimai abiem metodais atlikti lygiagrečiai taip sudarant metodikų palyginimo galimybę. Nustatytas šilumos siurblio šildymo sezono sezoninis efektyvumo faktorius (SPF). Taip pat yra išanalizuotas šilumos siurblio darbas, išnagrinėtas efektyvumo kitimas įvairiuose tipinio šilumos siurblio darbo proceso taškuose. Išnagrinėjus įrenginio darbo specifiką ir nustačius sezoninį efektyvumo faktorių pateikiamos baigiamojo darbo išvados ir rekomendacijos. Darbą sudaro 8 dalys: įvadas, kritinė pasirinktos krypties būsenos analizė, tyrimo objektas, tyrimas, šilumos siurblio veiklos analizė, SPF nustatymas, išvados, literatūros sąrašą.