0.00
Mūsų klientai susigrąžino didelę sumą iš APVA
Mūsų klientai susigrąžino didelę sumą iš APVA

2019 metų APVA skirta parama pasinaudojo didelė dalis mūsų klientų. Jie susigrąžino daugiau nei 200,000 eurų.

Fiziniam asmeniui buvo kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Nuo 2020 m. sausio 2 d. planuojama vėl skelbti konkursą, kuriame galės dalyvauti fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos.

Taip pat svarbu, kad nurodytame pastate, kuris nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

šilumos siurbliams paramaProjekte finansuojami šilumos siurbliai oras vanduo, kurių sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,02 . Kaina nustatoma šilumos siurblio išoriniam mazgui (dalis, montuojama pastato išorėje, kurią sudaro pagal gamintojo techninę specifikaciją į šilumos siurblio išorinio bloko komplektaciją įtrauktas integruotas įrangos rinkinys) ir šilumos siurblio vidiniam mazgui (tai šilumos siurblio dalis, montuojama pastato viduje, kurią sudaro pagal gamintojo techninę specifikaciją į šilumos siurblio vidinio bloko komplektaciją įtrauktas integruotas įrangos rinkinys)

Išrašome visus reikiamus dokumentus. Atvykus į ofisą, galime padėti užpildyti paraišką už papildomą mokestį.

Papildoma informacija, ketinantiems dalyvauti 2020 m. katilų keitimo projekte.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:

  • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

2. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose – vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:

  • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriam i 2 balai;

  • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;

  • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

3. Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą – vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina: 

  • aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

Kiti įrašai

Žiūrėti visus
X