0.00
Daugiau nei 3 tūkstančiai gyventojų namus šildys efektyviau ir ekologiškiau
Daugiau nei 3 tūkstančiai gyventojų namus šildys efektyviau ir ekologiškiau

Šiame etape Aplinkos projektų valdymo agentūrai numatė skirti virš 7 mln. eurų iš Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų seniems ir neefektyviems šildymo katilams pakeisti. Todėl šilumos siurbliai vėl keis senus katilus su mažesnėmis finansinėmis investicijomis.

Energetikos ministerija nuolat įgyvendina skatinimo priemones, kuriomis siekiama didinti nacionalinį energijos vartojimo efektyvumą. Tai daroma populiarinant efektyvų, netaršų šildymą ir vėsinimą namų ūkiuose bei integruojant atsinaujinančiųjų išteklių energiją taip, kad būtų galima tvariai sumažinti išmetamo CO2 kiekį, o tuo pačiu ir namų ūkių išlaidų už energiją dydį.

Sulauktų paraiškų kiekis rodo, kad Lietuvos gyventojai puikiai supranta efektyvesnių individualių šilumos gamybos technologijų naudą. 

Praėjusiais metais Aplinkos projektų valdymo agentūra skyrė panašią sumą šiam projektui.

Net 1911 namų ūkių atnaujino savo neefektyvius šilumos gamybos įrenginius į šilumos siurblius (teršalų emisijų neišmetančius įrenginius). 

Energetikos ministerija siekia nuolat ir nuosekliai įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones ir taip siekia sukurti palankias sąlygas ir paskatas tam, kad gyventojai galėtų įsidiegti netaršias, mažiau energijos vartojančias technologijas. Taip ne tik užtikrinamas taupesnis ir racionalesnis energijos vartojimas nacionaliniu mastu, mažinama oro tarša, tačiau ir sudaromos sąlygos  gyventojams sumažinti savo išlaidas šildymui, naudojant efektyviausias šilumos gamybos technologijas.

X