fbpx

Parama šilumos siurbliams startuos jau rugsėjo mėnesį

Parama šilumos siurbliams startuos 2021 m. kovo mėnesį

Parama šilumos siurbliams startuos jau rugsėjo mėnesį. Naujas kvietimas gauti paramą, keičiant iškastinį kurą naudojantį šilumos įrenginį į šilumos siurblį oras/vanduo.

Visa informacija šiame kvietime

Ką turi daryti norintys gauti šią paramą?

Turite būti asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodų paskirties pastatą, sodo namą.

Ar mano senas katilas tinkamas renovacijai ir gauti paramą už pakeitimą?

Galite keisti šilumos gamybos įrenginį, tiekiantį šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą. Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą.

Jeigu šildotės su židiniu, krosnele, dujiniu katilu – parama Jums nepriklausys

Kokią naują šilumos sistemą rinktis?

Kiek galiu tikėtis gauti paramos?

Kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.

Ką turi daryti norintys gauti paramą?
Kvietimo galiojimo metu pildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais pateikti APVA. Laukti 30 kalendorinių dienų atsakymo iš APVA.

Per kiek laiko turėsite pasikeisti seną katilą į naują šildymo sistemą?

Turėsite per 9 mėn. įsirengti naują šildymo sistemą ir pateikti prašymą išlaidų kompensavimui. Turite nepamiršti, kad kartu su prašymu išlaidų kompensavimu reikės pateikti dokumentus, pagrindžiančius informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

Kokius duomenis turėsite pateikti registracijos formoje?

 • Namo/sodo namo unikalų numerį;
 • Įsigyjamos įrangos tipą (tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (SCOP));
 • Seno katilo ir sistemos nuotraukas;
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
 • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių – laisvos formos sutikimą įgyvendinti projektą.

Pagal kokius kriterijus bus vertinami pareiškėjai?

 1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);
 2. Pagal namų ūkio registracijos vietą, kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
 • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną*, jam skiriami 2 balai ;
 • jei projektas įgyvendinamas miesto teritorijoje, nepatenkančioje į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną*, jam skiriamas 1 balas;
 • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.
 1. Pagal diegiamo įrenginio įsigijimo kainą – vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina. Aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

Kaip įsipareigosite gavę finansavimą?

5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalėsite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę bei turėsiu sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.

* Padidintos aplinkos oro taršos zona nustatyta remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“.

Mūsų klientai jau susigrąžino dideles sumas iš APVA paramos.  Anksčiau šiai paramai buvo skirta net 9 mln. eurų.

Ką daryti, jei norite gauti paramą, bet neturite pradinio įnašo?

 

Parama šilumos siurbliams startuos jau rugsėjo mėnesį