fbpx

Naujas APVA kvietimas galioja ir butams, bei oras-oras šilumos siurbliams

parama šilumos siurbliams oras oras

Nuo  2021 m. balandžio 26 d. 8 val. iki gegužės 26 d. 17 val. APVA kviečia teikti paraiškas pagal  kvietimą „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė –vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“.

Apva puslapyje skelbiama, jog kvietimui skirta suma siekia net 6 mln. eurų.

Galimi Pareiškėjai

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t.y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate) pastate.

Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (statybos pabaigos metai 2015 m. ir ankstesni), (namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas).

Kompensacinė išmoka neteikiama, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į gyvenamąjį namą turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas.

Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama jei namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate  prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos bei juridiniams asmenims.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:

Šilumos siurblį oras-vanduo,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;

Šilumos siurblį oras-oras, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5.

Finansavimo intensyvumas

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal nustatytus fiksuotus dydžius.

Paraiškų pateikimo būdas

Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt užpildant projekto registracijos formą.

Paraiškų atrankos būdas

Konkursinis. Projektai atrenkami vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai

  1. Iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio fotonuotrauką bei ant įrenginio esančią informacinę lentelę;
  2. Laisvos formos sutikimą įgyvendinti projektą, jei yra gyvenamojo namo, t. y. vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose bendrasavininkų/bendraturčių);
  3. Daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jeigu diegiant įrenginį reikia sutikimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;
  4. Notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.

Mūsų rekomendacijos:

kiek gausiu paramos už šilumos siurblį
Paramos dydis oras-vanduo šilumos siurbliams

Susiję straipsniai:

Daugiau nei 10 milijonų parama keičiant seną katilą į šilumos siurblį oras vanduo

3 geriausi pasiūlymai paramai gauti, įsigyjant šilumos siurblį oras vanduo

 

Rašykite klausimą